ПРЕГЛЕД НА УПРАВУВАЊЕТО | А. Воаје & Ж. Иригоаејен & Ж.Тепо & Н.Турноа & Ж.П. Ведрин (THE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE | Boyer & G. Hirigoyen & J. Thepot & N. Tournois & J.P.Vedrine)
ПРЕГЛЕД НА УПРАВУВАЊЕТО | А. Воаје & Ж. Иригоаејен & Ж.Тепо & Н.Турноа & Ж.П. Ведрин  (THE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE | Boyer & G. Hirigoyen & J. Thepot & N. Tournois & J.P.Vedrine)

ПРЕГЛЕД НА УПРАВУВАЊЕТО | А. Воаје & Ж. Иригоаејен & Ж.Тепо & Н.Турноа & Ж.П. Ведрин (THE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE | Boyer & G. Hirigoyen & J. Thepot & N. Tournois & J.P.Vedrine)

  • 0.00€

  • Ex Tax:0.00€