Young sprouts

Young sprouts

Readers of the books of Logos-A are also the young ones, children of youngest age, whom we often kindly call siblings. In this library, after many years of break in our tradition of books for children, known in school as reading materials, Logos-A has published reading materials for all grades of primary school, where as the lower cycle classes have been equipped with the complete works of such. Within the frames of this library there are publications of  many titles for children who do not necessarily serve as reading materials, but that significantly enrich the fund of Albanian literature for children.

RRUGË TË REJA NË FILLET E MATEMATIKËS 2

Libri është përgatitur në 42 skeda, ku në secilën prej tyre ofrohen ushtrime të ndryshme matematik..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

RRUGË TË REJA NË FILLET E MATEMATIKËS 1

Nëpërmjet këtij libri synohet të bëhet nxitja e nxënësve për klasifikimin, renditjen dhe njehsimin e..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

BIÇAKU I FILDISHTË

0.00€ Ex Tax: 0.00€

BIÇAKU I FILDISHTË

Rrëfenja të mrekullueshme tatare për fëmijë. Leximi i këtyre tregimeve, njëri më i bukur se tjetri..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

GJITHÇKA RRETH KAFSHËVE: SHPENDËT | Anita Ganeri

Çfarë e bën një shpend që të jetë shpend? Si ishte evoluimi i tyre, bota e tyre, trupi i tyre. Jeta ..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

GJITHÇKA RRETH KAFSHËVE: MACET | Annie Jones

Çfarë e bën një mace që të jetë mace? Një libër i cilësisë së lartë, që sjell njohuri të shumta pë..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

GJITHÇKA RRETH KAFSHËVE: QENTË | Chris Hawkes

Gjithçka për qentë, për familjen e tyre, për trupin, këlyshët, për ujkun, dhelprën, për qentë e gjah..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

GJITHÇKA RRETH KAFSHËVE: KUAJT | Rupert Matthews

Një libër që duhet të gjendet në çdo shtëpi, në të cilin bëhet fjalë për kalin, jetën e tij, për kua..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

STORIES ABOUT PROPHETS FOR CHILDREN | Ebu El - Hasan En - Nedevi

Twelve books with stories for children based on happenings with Prophets mentioned in the famous Kor..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

FLIGHT OVER SLUPÇAN | Nehas Sopaj

0.00€ Ex Tax: 0.00€

FLIGHT OVER SLUPÇAN | Nehas Sopaj

A novel with vivid fantasy about the children’s world expressing the desire to make real dreams some..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

SALVATION OF JEYDEN | Vladimir Tumanov

0.00€ Ex Tax: 0.00€

SALVATION OF JEYDEN | Vladimir Tumanov

A book with short stories from a flourishing imagination for the young people. From English: Diana I..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

MILLY, MOLLY AND THE MOUNTAIN | Gill Pitar

A short vivid and attractive story with  clear counsels to the children. From English: Xhevat L..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

A NARRATIVE ABOUT ISAIA a.s. THE SON OF MEYREME | Ebu’l - Hasan en-Nedevi

A story about the engagement, tortures and the Ascension of Isaia a.s. From Arabic: Ataullah Aliu..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

A NARRATIVE ABOUT ZEKERIIA a.s. | Ebu’l - Hasan en-Nedevi

The devotion of Zekerijja a.s. and Allah’s gifts make beautiful this story. From Arabic: Ataullah Al..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

A NARRATIVE ABOUT EJUB a.s. AND JUNUS a.s. | Ebu’l - Hasan en-Nedevi

The patience of Ejub and the wisdom of Junus are the main themes of this story. From Arabic: Ataulla..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

A NARRATIVE ABOUT DAVUD a.s. AND SULEJMAN a.s. | Ebu’l - Hasan en-Nedevi

The story about the good deeds and engagements of Davud and Sulejman a.s. on the Allah’s road. From ..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

Showing 1 to 15 of 60 (4 Pages)