Special publications

Many titles that in Logos-A  have been published outside the standards of these libraries, but still  in the frame of  that what we consider as value, are part of this library. It involves atlases, the set of books of Sami Frasheri, Hafiz Ali Korca’, and other works, which for the Albanian publications, apart from being a treasure, they also represent a novelty and creation of a new tradition of publication unknown to the Albanian reader so far. This library includes also the illuminists, who are being returned to the Albanian reader in even more complete way after being forgotten for a while.

CROWN OF HISTORIES | Hoca Sadettin Efendi

“Taxhu’t –Tevarih” in Macedonian is a chronology of the events in the Ottoman State from its foundat..

0.00€ Ex Tax:0.00€

MACEDONIA - ALBANIAN RELATIONS - ALBANIAN QUESTION | Aktan Hamza

A survey in Turkish on Albanian question in the bilateral relations between Macedonia and Albania. T..

0.00€ Ex Tax:0.00€

Textbook of the Islam faith science | Sabahudin Mahmudi, Mahir Hasani

“Textbook of the Islam faith science” is a handbook in Macedonian language of the Islam faith teachi..

0.00€ Ex Tax:0.00€

TURKS IN SERBIA | Yusuf Hamzaoğlu

0.00€ Ex Tax:0.00€

TURKS IN SERBIA | Yusuf Hamzaoğlu

“Turks in Serbia” is a book in Turkish based on facts about the presence of Turks in Serbia..

0.00€ Ex Tax:0.00€

BREEZES FROM MAKEDONYADA | Ahmet Durmuş

A collection in Turkish of reportages and writings about the social-cultural heritage of Turks in Ma..

0.00€ Ex Tax:0.00€

Mining of ore in Macedonia during Ottoman domination | Ahmet Sherif

“Mining of ore in Macedonia during Ottoman domination” is a book on mining in Macedonia, based on ar..

0.00€ Ex Tax:0.00€

A SHORT COMMENTARY OF KORAN

0.00€ Ex Tax:0.00€

A SHORT COMMENTARY OF KORAN

From Arabic: Hasan XhiloIs a translation with short comments of Koran’s ayats in Macedonian...

0.00€ Ex Tax:0.00€

Selected chapters on children cardiology | Rozana Starova Kacarska

“Selected chapters on children cardiology” is a monograph with new data in pediatric cardiology. Thi..

0.00€ Ex Tax:0.00€

ATLAS KULTUROR I ISLAMIT | Ismail Raxhi Faruki & Luis Lamia Faruki

Kjo vepër bën përmbledhjen në formë atlasi të tërë njohurisë për kulturën dhe qytetërimin islam. Në ..

0.00€ Ex Tax:0.00€

PROBLEMI SHQIPTAR NË RP(S) TË MAQEDONISË 1944-1974

Një vepër e veçantë në gjashtë vëllime, në të cilat ngërthehen mbi 450 dokumente, që bëjnë fjalë për..

0.00€ Ex Tax:0.00€

Kim Mehmet - VEPRA I, II, III, IV

0.00€ Ex Tax:0.00€

Kim Mehmet - VEPRA I, II, III, IV

Në këtë vepër voluminoze është e përmbledhur krijimtaria letrare e shkrimtarit dhe publicistit Kim..

0.00€ Ex Tax:0.00€

SISTEMI FINANCIAR DHE BANKAR ISLAM | Gadaf Rexhepi dhe Nadire Ramadani

Sistemi Financiar dhe Bankar tashmë paraqet një fenomen ndërkombëtar si një nga sektorët me rritje..

0.00€ Ex Tax:0.00€

VETËMASHTRIMI NË NJË KOHË PA KOHË | Shkëlzen Halimi

Një libër (publicistik) që portretizon shoqërinë shqiptare në Maqedoni në dekadën e fundit. A ësht..

0.00€ Ex Tax:0.00€

XHEMIJETI 1 - Dokumente për veprimtarinë politike të Xhemijetit | Skender Asani

Një libër i rëndësishëm, në të cilin janë përmbledhur me dokumente të shumta, të cilat plotësojnë ..

0.00€ Ex Tax:0.00€

HISTORIA E VILAJETIT TË MANASTIRIT | Mehmed Tevfik

Një histori interesante për Vilajetin e Manastirit që është botuar në vitin 1911 dhe në të cilën bëh..

0.00€ Ex Tax:0.00€

Showing 1 to 15 of 65 (5 Pages)