Elif

Elif

Elifi is the first letter of the Arabic alphabet, is the first letter of the name of God - Allah. Elif is a symbol of Evvel (The Beginning). The symbol of Ahir (The End) also starts with Elif. Everything begins and ends with Elif and everything revolves around Elif (the name of Allah, that also starts with Elif) . This library was created in 2010 so far are published very few titles, but all of them are valuable titles of divine Islamic culture. Such it aims to remain.


WHAT IS SUFISM? | Martin Lings

0.00€ Ex Tax: 0.00€

WHAT IS SUFISM? | Martin Lings

“What is Sufism?” in Macedonian is a short but synthetic examination of the Sufi spiritual heritage ..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

DYZET NET IV | Metin Izeti

0.00€ Ex Tax: 0.00€

DYZET NET IV | Metin Izeti

Vëllimi i katërt i librit DYZET NET, si vazhdë e tre vëllimeve të botuara më parë, që nëpërmjet po..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

HAJJ IBN JAKDHAN | Ibn Sina & Ibn Tufejl

Një vepër që pati ndikim të madh jo vetëm në botën lindore, por edhe në atë perëndimore. Një vepër q..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

DYZET NET III | Metin Izeti

0.00€ Ex Tax: 0.00€

DYZET NET III | Metin Izeti

Biseda dhe komente në lidhje me suret e shkurtra në pjesën e fundit të Kur’anit, të paraqitura me ..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

THARMË FJALËSH - Një mijë e një tregime të shkurta | Gyrsel Donmez

Një mijë e një tregime të shkurtra të ndara në shtatë pjesë. Tregim të shkruara në Twiter, përkatë..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

SUFIZMI DHE DEKONSTRUKSIONI - Studim krahasimtar i Derridasë dhe Ibn Arabiut | Ian Almoond

Ç’raport mund të ketë mes një mendimtari postmodern frëng dhe një sufiu të shekullit XIII? Sa fort..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

DYZET NET II | Metin Izeti

0.00€ Ex Tax: 0.00€

DYZET NET II | Metin Izeti

Biseda dhe komente në lidhje me suret e shkurtra në pjesën e fundit të Kur’anit, të paraqitura me ..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

SUFIU DHE ARTI - Artikuj, konferenca 2 | Mahmud Erol Kılıç

Çështjen rrënjësore për çdo strukturë shpirtërore e përbën, së pari marrëdhënia me jostrukturën, m..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

THELLËSITË E IMAGJINATËS | Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi

Një roman interesant dhe një rrëfim edhe më interesant rreth kërkimit të së vërtetës. Libri ndërto..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

MESNEVI (6 Vol.) | Mawlana Jalaluddin al-Rumi

Mesnevi is a short poetry in rhymed couplets. The book in six volumes by the emminent Sufi Mevlana J..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

FORTY NIGHTS | Metin Izeti

0.00€ Ex Tax: 0.00€

FORTY NIGHTS | Metin Izeti

Conversations and comments of short suras at the last part of Koran, presented with the originality ..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

LISTEN TO WHAT THE NAY IS SAYING - Mesnevi conversations | Ömer Tuğrull İnançer

Deep Sufi conversations in the form of comments about the narratives and symbolic of Mevlana Jalalud..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

A WALK WITH RUMI AND TAGORA

0.00€ Ex Tax: 0.00€

A WALK WITH RUMI AND TAGORA

The resemblance of the word influenced by the fallen in love identity with the truth joined the two ..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

SELECTED SHORT STORIES BY MEVLANA | Ahmet Çaglayan

Short stories by a physician of meanings, healing hearts, and leaving traces in the depth of the inn..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

SPIRITUAL CONVERSATIONS | Omer Tugrull Inançer

A book of various subjects with simplicity of expression, quietness of the communication, attractive..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

Showing 1 to 15 of 21 (2 Pages)