Word

Word

Titles dealing exclusively with language, linguistics and different linguistic disciplines, including also dictionaries and other works in the field of linguistic works, are part of this library. Several dictionaries interlocutors, grammars, studies of Albanian dialects etc. have been published. Because, everything starts with the “word”.

TURKISH LINGUISTIC ELEMENTS IN DRAMATIC WORKS OF 20TH CENTURY IN MACEDONIAN | Aktan Ago

A study in Macedonian on Turkish borrowings used in more than 100 dramas by 30 Macedonian authors...

0.00€ Ex Tax: 0.00€

TURKISH ELEMENTS IN THE LANGUAGE OF MARCO CEPENKOV | Aktan Ago

The book is  a study in Macedonian of the place of Turkish borrowings in the work of Marco Tsep..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

BALKAN LINGUISTICS | Shaban Demiraj

0.00€ Ex Tax: 0.00€

BALKAN LINGUISTICS | Shaban Demiraj

“Balkan linguistics” translated into Macedonian which through the analysis of the features of the Ba..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

ATLAS KULTUROR I ISLAMIT | Ismail Raxhi Faruki & Luis Lamia Faruki

Kjo vepër bën përmbledhjen në formë atlasi të tërë njohurisë për kulturën dhe qytetërimin islam. Në ..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

FJALOR I OKSFORDIT PËR ISLAMIN | John L. Esposito

Fjalori i Oksfordit për Islamin është hartuar për lexuesit e zakonshëm me pak ose aspak njohuri pë..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

FJALOR I SOCIOLOGJISË | Ali Pajaziti

0.00€ Ex Tax: 0.00€

FJALOR I SOCIOLOGJISË | Ali Pajaziti

Padyshim një nga veprat më të rëndësishme të kësaj fushe botuar deri më tani në Maqedoni. I pari f..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

FJALOR ENCIKLOPEDIK ISLAM | Nexhat Ibrahimi

Një vepër me rëndësi të veçantë. Fjalori Enciklopedik Islam është një fjalor shpjegues i përgjiths..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

FJALOR maqedonisht - turqisht, turqisht - maqedonisht | Myxhahit Korça

Një fjalor praktik për maqedonasit që duan ta mësojnë gjuhën turke dhe anasjelltas, për turqit që ..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

FJALOR IDIOMATIK SHQIP-ANGLISHT | Agim Mullafetahu

Një vepër shumë e rëndësishme, aq më tepër kur të kihet parasysh se një fjalor i tillë deri më tan..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

LANGUAGE AND STYLE IN ANTON PASHKU PROSE WORKS | Zana Memedi

A transparent study on the phonological, lexico-stylistic, syntactic-stylistic, and semantic pecular..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

DICTIONARY OF PLANT AND ANIMAL NAMES English-Albanian / Albanian-Latin-English | Xhevat Lloshi

An important dictionary for the Albanian linguistics, and at the same time for zoology and botanics...

0.00€ Ex Tax: 0.00€

ALBANIAN–ARABIC DICTIONARY | Sulejman Tomçini

The dictionary comprises a considerable number of lexical units from both languages, and is a true e..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

ARABIC - ALBANIAN DICTIONARY I - II | Isa Memishi

Two-volume dictionary with which inevitably are consulted departments of Oriental philology, as well..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

ALBANIAN LOCAL DIALECT OF SKOPJE KARADAK | Asllan Hamiti

A monograph describing the actual state of the Albanian dialect of Skopje Karadak, together with pho..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

HISTORICAL PERIODS OF THE ALBANIAN LANGUAGE | Xhevat Lloshi

An argumented periodization of the phases in the evolution of the Albanian without fragmenting it by..

0.00€ Ex Tax: 0.00€

Showing 1 to 15 of 34 (3 Pages)