image

Last Books

KUJTIME
Nexhat Ibrahimi
Kujtime përplot me dhimbje, sakrifica, burgosje por edhe punë të palodhshme të një...
RRËFIME MBI PEJGAMBERËT PËR FËMIJË
Ebu El - Hasan En - Nedevi
Janë këta dymbëdhjetë libra me rrëfime për fëmijë, të bazuara në ngjarjet e...
KULTURA DHE CILËSIA E JETESËS -  RASTI MAQEDONI
Ali Pajaziti
Rasti i kulturës dhe cilësisë së jetës në vepër është paraqitur nga prizmi i...
ANTOLOGJIA E SUFIZMIT
Eva De Vitray - Meyerovitch
Përmbledhje me sens e poezive, këshillave, mendimeve origjinale të sufive më të njohur...
FAMILJA NË SHOQËRINË OSMANE
Ilber Ortajllë
Shqyrtim serioz i ambientit të ngrohtë të familjes dhe rrugëtimit të saj në histori,...
PREMTIMI
Taha Husein
Roman me tematikë nga jeta fisnike e shekullit të lumtur, në të cilin kryepersonazh...
NJË SHËTITJE ME RUMIUN DHE TAGOREN
Ngjashmëria e fjalës e ndikuar nga identiteti i dashuruar në të vërtetën i ka bashkuar...
UDHËPËRSHKRIMET E FRANKFURTIT
Ahmed Hashim
Kur sëmundja e veshkave i kishte përparuar shumë, miqtë dhe mjekët e autorit kishin...
FERID PASHË VLORA
Abdulhamit Kërmëzë
Shqiptari Ferid Pasha ishte kryeministri i fundit i Sulltan Abdylhamitit para...
DYZET NET III
Metin Izeti
Vëllimi i tretë i librit DYZET NET, si vazhdë e katër vëllimeve të botuara më parë, që...
KQ i NDSH-së DHE AZEM MARANA
Monografi historike që synon të zbardhë aktivitetin diplomatik, organizativ dhe...
MANIPULIMI I EMOCIONIT APO TRANZICIONI (SHQIPTAR)  NË LABIRINT
Libër i cili trajton periudhën post-komuniste apo periudhën e tranzicionit në të cilën...
TURKISHNESS IN BALKANS
Yusuf Hamzaoğlu
Yusuf Hamzaoğlu’nun üç ciltten oluşan kitabı tarihi evraklar vasıtasıyla Balkanlarda...
ИСТОРИЈА НА ИСЛАМОТ
Томас В. Арнолд
Феноменална историја на ширење и проширување на исламот во области и култури надвор од...
DYZET NET II
Metin Izeti
Biseda dhe komente në lidhje me suret e shkurtra në pjesën e fundit të Kur’anit, të...
KRYQËZATAT NË SYRIN E ARABËVE
Amin Maaluf
Autori duke përdorur edhe aftësinë e tij artistike, i ka përshkruar luftërat e...
RIJADU’S - SALIHIN
Imam Neveviu
Një nga përmbledhjet më të lexuara dhe më praktike të haditheve të Pejgamberit a.s. të...
PREJ DYSHIMIT DERI NË BESIM
Mustafa Mahmud
Një udhëpërshkrim ezoterik i shpëtimit prej kuçedrës së skepsit drejt gurrave të...
TË HUAJT
Ukle Irsan
Një dramë prekëse nga historia palestineze, e shprehur me qëllim që të shërbejë si...
ISLAMI DHE PERËNDIMI
Ibrahim Kallën
Një libër i shkëlqyeshëm për marrëdhëniet midis Islamit dhe Perëndimit, si dhe për...
POEZI PËR REZISTENCË DHE LIRI
Mahmud Dervish
Përmbledhje e poezisë palestineze të rezistencës në shërbim të atdhedashurisë nga pena...
IDENTITETI ISLAM I EUROPËS
Ferid Muhiq
Shqyrtim i thellë dhe shtigje të jashtëzakonshme për kuptimin e drejtë të historisë,...
E NESËRMJA DJE DHE SOT
Nuredin Nazarko
Një rrëfim interesant që shënon një aludim të qartë: për ta njohur të nesërmen tonë...
BIOGRAFIA E PEJGAMBERIT A.S.
Ibni Hisham
Një përmbajtje sa e veçantë aq edhe e rëndësishme për të mësuar diç më tepër për jetën...
ПАТОТ КОН МЕКА
Muhammed Asad
Патепис полн со историска филозофија и културна антропологија на еден подоцнa...
BALKAN TÜRKLÜĞÜ
Yusuf Hamzaoğlu
Yusuf Hamzaoğlu’nun üç ciltten oluşan kitabı tarihi evraklar vasıtasıyla Balkanlarda...
QETËSI E SATIRIZUAR
Maide Bardhi
Përmbledhje poezish satirike që e ironizojnë dukshmërinë dhe prehen në urtësinë dhe...
NJË INTERPRETIM SOCIOLOGJIK  I RELIGJIONIT DHE ISLAMIT
Ali Pajaziti
Një shqyrtim shkencor i sociologjisë së fesë për interpretim bashkëkohor të Islamit, i...
DIALOGU ME MIKUN ATEIST
Mustafa Mahmud
Përmbledhje apologjetike e argumenteve kur’anore, e shprehur nëpërmjet dialogut të...
BAZAT E ETIKËS ISLAME - AHLAKU
Nexhat Ibrahimi
Doracak për parimet themelore të etikës islame, të paraqitura në trajtë analitike dhe...
KONTRIBUTI I SHQIPTARËVE NË DITURITË ISLAME
Hasan Kaleshi
Vepra ofron një lëndë shumë të rëndësishme për kontributin e shqiptarëve në dituritë...
E KUJT ËSHTË KJO KULTURË
Milazim Krasniqi
Përmbledhje e artikujve të autorit për artet dhe kulturën shqiptare, me dëshirë për të...
THELLËSITË E IMAGJINATËS
Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi
Një roman interesant dhe një rrëfim edhe më interesant rreth kërkimit të së vërtetës....
FENOMENI I ARTIT
Alija Izetbegoviq
Fenomeni i artit nuk është një libër i shkruar më vete, por një prej kapitujve me të...
DYZET NET
Metin Izeti
Biseda dhe komente në lidhje me suret e shkurtra në pjesën e fundit të Kur’anit, të...
ÇFARË ËSHTË SUFIZMI?
Martin Lings
Shqyrtim i shkurtër por përmbledhës për trashëgiminë shpirtërore sufike të Islamit me...
MANASTIRLI ISMAIL HAKKI  VE TELHÎSU’L - KELÂM ESERI
Sulejman Baki
Manastırlı İsmail Hakkı’nın hayatı ve “Telhisu’l - kelam” alanında ki eserlerine dair...
КУР’АН  - Превод Хасан Џило
Hasan Xhilo
Превод на Кур'анот на македонски јазик.
MENAXHIMI I NAMAZIT
Ahmed Bessam es-Sai
Vepër e shkruar me elokuencë, që bën përpjekje për rizbulim të namazit si koncept...
FUQIA E BESIMIT  PËRSOSmëRI E SHPIRTIT
Ismet Shehibrahimoviq
Përmbledhje e temave të shkruara në trajtë esesh për ndërtimin e personalitetit të...
LETRAT E MUHAMMEDIT A.S
Sulltan Ahmed Kureshi
Libri ngërthen letërkëmbimin, dispozitat ligjore, marrëveshjet dhe vendimet e...
LUTJET E JETËS
Nga kurani dhe hadithi Ymer Musa
Libër xhepi me lutje të nevojshme për çdo njeri nga Kur’ani, hadithet dhe praktika e...
EDUKATA FETARE E MORALE
Haki Sharrofi
Doracak praktik për të njohur bazat e besimit dhe praktikës fetare islame.
DJALI HALLALL
Dhulkarnejn Vardar
Libër që tregon mënyrën e brumosjes me edukatë të fëmijës. Libri ka bërë jehonë të...
NË RRUGËN E NGUSHËLLIMIT DHE TË SHPRESËS
Munir Gavrankapetanoviq
Libër ngushëllues për tejkalimin e dhimbjeve dhe vuajtjeve shpirtërore nëpërmjet...
MUHAMMEDI a.s.
Martin Lings
Një qasje shpirtërore dhe me metoda perëndimore ndaj figurës së Pejgamberit a.s. e bën...
HYRJE NË ISLAM
Muhammed Hamidullah
Një nga librat më koncizë dhe më të qartë për njohuritë themelore mbi Islamin, i cili...
RES SOCIETATIS
Ali Pajaziti
Res Societatis paraqet një përmbledhje të njësive kërkimore cilësore dhe sasiore, që...