Biblioteka e Xhepit

Biblioteka e Xhepit

 

Janë ca dituri që na duhen vazhdimisht, që gjithmonë i kërkojmë t’i kemi pranë, prej të cilave nuk mund të ndahemi; ato bëhen pjesë e jetës sonë në të ecur e në të punuar. Ato rëndom mbahen ndërmjet kopertinave të librave të një formati që lirisht mund të mblidhet në xhep. E tillë është menduar Biblioteka e xhepit, njëherazi duke vazhduar edhe traditën e “Cep kütüphanesi” (Biblioteka e xhepit) të Sami Frashërit. 
 
Nuk ka produkte në ketë kategori.
Developed by ALBART