Oferta
Kategorite
Katalogu i librave 2011
25 Vjetori i SH.B. Logos A 25 Vjetori i SH.B. Logos A 25 Vjetori i SH.B. Logos A
Komplete të botimeve Logos -A

Logos - A

 • TEKSTE UNIVERZITARE
 • LEXO
 • TEKSTE SHKOLLORE
 • FJALA
 • DIVAN
 • MENDIMI ISLAM
 • BOTIME TË VEÇANTA
 • FILIZAT
 • ELIF
 • BIBLIOTEKA E XHEPIT
Lajmet
MUSA MUSAI PËR LOGOS-A: E PAKUPTUESHME TË NJOLLOSET NJË ADRESË K

Ndër akademikët e rradhës të cilët e kanë shfaqur mbështetjen e tyre për shtëpinë botuese Logos-A, është edhe profesori universitar, Musa Musai. Sipas tij është e pakuptueshme që të njolloset një adresë kaq e fuqishme e fjalës dhe librit shqip.


>> Lexo me teper
LOGOS-A, DRITË E SYVE PËR SHQIPTARËT

Kur Logosi filloi me veprimtari botuese, nuk kishte asnjë organizatë tjetër civile a politike shqiptare që merrej me atë punë, andaj ai do të vazhdojë veprimtarinë më bujare dhe humane të mundur, madje edhe pasi të gjitha organizatat partiake të deritanis


>> Lexo me teper
Lypsiqarët e Shkupit - Kim Mehmeti

Një roman për Shkupin dhe shqiptarësinë e tij. Një histori sa imagjinare, po aq reale. Shkrimtari Kim Mehmeti, duke përshkruar jetën dhe përpjekjen e rendit të lypsiqarëve, pra jo të lypsarëve, e freskon memorien kolektive shqiptare për shqiptarësinë e


>> Lexo me teper
Lirim
 • SHKUPI
 • GJUHA DHE STILI NË PROZËN E ANTON PASHKUT
 • ISLAMI DHE BRENGA E NJERIUT MODERN
 • OPINIONE PËR LIBRA, NGJARJE, NJERËZ
 • DHUNA DHE QYTETËRIMI PERËNDIMOR
 • NË PASQYRËN E OKSIDENTIT
 • GRUAJA NË ISLAM
 • HAFIZ IBRAHIM DALLIU DHE EKZEGJEZA E TIJ KUR'ANORE
 • ESTETIKA ISLAME
 • TË DREJTAT E JOMYSLIMANËVE NË SHTETIN ISLAM
Developed by ALBART