Program Bashkëpunëtori

Logos - A programi i bashkëpunëtorëve është falas dhe u lejon anëtarëve të kenë të ardhura duke vendosur links në faqet e internetit ku ata reklamojnë Logos - A ose produkte të caktuara. Të gjitha shitjet që behen duke zgjedhur ato linke, sjellin bonus për bashkëpunëtorin . Bonus bazë tani për tani është 5%.

Për më shumë informacion vizitoni faqen pytje-pergjigjeve (FAQ) ose lexoni kushtet e marrevshjes te bashkëpunëtorëve.

Developed by ALBART