Tekste universitare

Tekste universitare

Me këta tituj është bërë hapi më serioz që në traditën tonë librore të futen edhe tituj që ekskluzivisht përdoren për universitete. Janë botuar rreth 20 tituj të tillë, që sot shërbejnë nëpër fakultete të studimeve të mësimdhënies, biznesit, administratës, jurisprudencës dhe ekonomisë, komunikimit, informatikës e kështu me radhë. Shkëlqejnë edhe për nga përgatitja teknike avangarde. 

Shfaq: Listë / Rrjetë
Shfaq:
Klasifikimi me:
Активности за учење на час по јазик
Doracak për mësimin e gjuhëve të huaja, duke përdorur metoda konkrete dhe ilustrime të shumta. Nj..
No price
Developed by ALBART