Tekste shkollore

Tekste shkollore

 

Është bibliotekë që i përmbledh në vetë të gjithë tekstet shkollore, të fillores dhe të mesmes, qofshin ato libra shkollorë, fletore pune a ilustrime që e ndihmojnë procesin arsimor të shkollës. Deri tani janë botuar më shumë se 30 tituj të kësaj biblioteke, shumica e të cilëve janë në përdorim nëpër shkollat e Maqedonisë. Edhe këta tituj, si të gjitha librat tjerë në Logos-A, dallohen për nga formati, fonti e dizajni. 
 
Nuk ka produkte në ketë kategori.
Developed by ALBART