Lexo

Lexo

Ajo që i nënkupton shkencat shoqërore, sociologjinë, filozofinë, trajtimet shoqërore dhe qasjet e ndryshme në fushën e mendimit, e tëra bën pjesë në bibliotekën Lexo. Në të janë përfshirë titujt mbase më prestigjioz në sferën e mendimit bashkëkohor në Lindje e Perëndim. Aktualisht është biblioteka me më shumë tituj në Logos-A. Është ngritur mbi bazën e thirrjes më fisnike ndonjëherë dërguar botës “Lexo!”

Shfaq: Listë / Rrjetë
Shfaq:
Klasifikimi me:
ANDALUZIA DHE PERANDORIA OSMANE
Vepër që e shton mallin dhe kureshtjen tonë në lidhje me praninë e qytetërimit dhe progresit të m..
No price
ARSIMIMI I FEMRËS SHQIPTARE  NË MAQEDONI
Vështrim mbi historikun, pengesat dhe sfidat e arsimimit të femrës shqiptare në Maqedoni pas Luft..
No price
ASPEKTI JURIDIKO - KUSHTETUES DHE POLITIK I STATUSIT SHTETFORMUES TË POPULLIT SHQIPTAR NË MAQEDONI
Një studim mbi përmasën shtetformuese të shqiptarëve në kuadër të multinacionalitetit në Maqedoni..
No price
DHUNA DHE QYTETËRIMI PERËNDIMOR
Autori niset nga fakti se qytetërimi perëndimor është shndërruar në prodhues të dhunës, ndërsa sh..
No price
DISA FAKTE MBI KOSOVËN
Studim historik i pasuruar me faktografi në lidhje me të kaluarën, marrëdhëniet e shqiptarëve me ..
No price
DËSHMI PËR KOSOVËN 1989 - 1991
Kronologji e dëshmive të dokumentuara, me ngjarje dhe persona, në dy vitet e shthurjes së RSFJ-së..
No price
ESE SOCIOLOGJIKE
Përmbledhje e shkrimeve eseistike kushtuar problemeve shoqërore bashkëkohore. Theks i veçantë ësh..
No price
ETIKA PUBLIKE (Tekste të zgjedhura)
Përmbledhje e teksteve për etikën, moralin, sjelljen publike, globalizmin. ..
No price
FEMINIZMI  modern dhe postmodern
Vepra synon të bëjë analizë të thukët dhe të përqendruar, nga aspekti kohor dhe konceptual, të fe..
No price
FINANCIMI I AFARIZMIT DHE ZHVILLIMI I NDËRMARRJEVE
Doracak për ata që kanë dëshirë të dinë më tepër për biznesin dhe zhvillimin e ndërmarrjeve afari..
No price
..
No price
GRATË
Autori i njohur shqiptar në këtë vepër ka paraqitur vendin dhe rolin e gruas në ndërtimin e shoqë..
No price
HISTORIA E FEVE Prej fillimit deri sot
Histori e hollësishme e feve gjatë historisë deri më sot dhe paraqitja e parimeve të tyre të përg..
No price
HISTORIA, SHOQËRIA DHE TRADITA
Autori  analizon historinë, shoqërinë dhe traditën në kuadër të filozofisë së historisë, vaz..
No price
IBËN RUSHDI DHE FILOZOFIA E TIJ  E ARSIMIT
Vepra është studim shkencor dhe metodologjik i mendimeve pedagogjike të filozofit të njohur mysli..
No price
Developed by ALBART