Fjala

Fjala

Titujt që ekskluzivisht kanë të bëjnë me gjuhën, me gjuhësinë, me disiplinat e ndryshme linguistike, pra edhe fjalorët e veprat e tjera gjuhësore, janë tituj të vitrinës së bibliotekës Fjala. Janë botuar disa fjalorë, bashkëbisedues, gramatika, studime të të folmeve shqipe etj. Sepse gjithçka fillon nga “fjala”.

Shfaq: Listë / Rrjetë
Shfaq:
Klasifikimi me:
FJALOR I SOCIOLOGJISË
I pari fjalor i sociologjisë në gjuhën shqipe me 1500 terma, i cili ka plotësuar një zbrazëti të ..
No price
GJUHA DHE STILI NË PROZËN E ANTON PASHKUT
Një studim i qartë në lidhje me veçoritë fonologjike, leksiko-stilistike, sintakso-stilistike dhe..
No price
GJUHA STANDARDE SHQIPE  DHE SHKOLLA
Studim i nivelit të zotërimit të shqipes standarde në shkollat e mesme të Shkupit është tema e kë..
No price
Developed by ALBART