Elif

Elif

Elifi është shkronja e parë e alfabetit arab, është shkronja e parë e emrit të Zotit – Allah. Elifi është simbol i Evvelit (Fillimit), që fillon me Elif dhe simbol i Ahirit (Fundit), që po ashtu fillon me Elif – gjithçka fillon dhe mbaron me Elifin dhe gjithçka rrotullohet rreth Elifit (emrit Allah, që po ashtu fillon me Elif). Kjo bibliotekë e krijuar në vitin 2010 deri tash ka botuar pak tituj, por të gjithë janë tituj të vlefshëm të kulturës së përshpirshtme islame. E tillë synon të mbetet.

Nuk ka produkte në ketë kategori.
Developed by ALBART