Divan

Divan

Arti letrar është pjesë e veprimtarisë botues në Logos-A. Poezia, proza, drama, pra gjithë ajo që bën pjesë në fjalën e bukur, në artin e fjalës, është vepër që botohet në kuadër të bibliotekës Divan, e krijuar sipas shembullit të divaneve të famshme të traditës tonë letrare. Janë botuar disa romane, disa përmbledhje me poezi e drama. Në kuadër të kësaj biblioteke botohen edhe veprat kritike të letërsisë, esetë letrare e vështrimet e tjera mbi letërsinë.

Shfaq: Listë / Rrjetë
Shfaq:
Klasifikimi me:
Developed by ALBART