Botime të veçanta

Botime të veçanta

Shumë tituj që në Logos-A janë botuar jashtë standardeve të këtyre bibliotekave, por megjithatë në kuadër të gjithë asaj që te ne quhet vlerë, janë përfshirë në botimet e veçanta. Janë këtu disa atlase, kompletet e librave të Sami Frashërit, të Hafiz Ali Korçës e vepra të tjera, që për letrat shqipe pos që janë pasuri, në një mënyrë paraqesin edhe risi dhe krijim i një tradite të re të botimeve deri tash të panjohura për lexuesin shqiptar. Janë këtu edhe rilindësit që pas një ndërprerje relativisht të shkurtër, prapë po i kthehen lexuesit shqiptar, tash edhe më të plotë. 

Shfaq: Listë / Rrjetë
Shfaq:
Klasifikimi me:
Historia dhe kultura Islame shqiptare - Vepra 10
Vepra e dhjetë e Nexhat Ibrahimit mban titullin HISTORIA DHE KULTURA ISLAME SHQIPTARE. Në këtë ve..
No price
Mesnevi - Libri I – poemë mistike
Mesnevi, e përfshirë në 6 vëllime, është vepra më madhore e kulturës shpirtërore islame, që njëso..
No price
SHKUPI
Pershkrimi i librit ..
No price
Developed by ALBART